Title Image

Llengua estrangera: Anglès (A2 a C1)

Llengua estrangera: Anglès (A2 a C1)

Tipus d'estudi: Formació adults i Idiomes
Família professional: Idiomes

Centres on s'imparteix:

EOI del Maresme | CFA Can Marfà | CFA Els Tarongers |

Certificat de nivell bàsic, intermedi, avançat o C1
Codi: IDIL ANGL
Els estudis d’anglès s’estructuren en sis cursos d’una durada mínima de 130 hores:

  • primer i segon curs, nivell bàsic (nivell A2+ del Marc europeu comú de referència, d’ara endavant MECR);
  • tercer curs, nivell intermedi (nivell B1 del MECR), i
  • quart i cinquè curs, nivell avançat (nivell B2 del MECR)
  • curs de nivell C1 (nivell C1 del MECR).

La finalitat dels ensenyaments d’idiomes és capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

  • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal, i
  • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s’assoleixen els objectius finals del segon curs s’obté el certificat del nivell bàsic (nivell A2+  del MECR). Els certificats de nivell intermedi, avançat i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Consulteu les mostres de les proves.

Nivell bàsic 

L’ensenyament d’idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Nivell intermedi

L’ensenyament d’idiomes en el nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per usar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament (tant de forma parlada com escrita), i també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori de lèxic comú no gaire idiomàtic, que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es tingui un interès personal.

Nivell avançat

L’ensenyament d’idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per usar l’idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli (encara que no gaire idiomàtic) i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

Nivell C1

L’ensenyament d’idiomes en el nivell C1 té com a finalitat capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndards de la llengua, amb un repertori d’estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tan abstractes com concrets encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat.

Currículum per nivells

Nivells bàsic, intermedi i avançat

Nivell C1

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis. També s’hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s’estudia a l’educació secundària.

Un cop finalitzats aquests estudis, es poden fer diferents cursos per millorar habilitats concretes.

Aquest lloc web utilitza galetes per a que vosté tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes. Si vol més informació faci clic a l'enllaç.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies