Title Image

AMITS, l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors treballa per aconseguir la creació d’un Col·legi Professional de Titulats Superiors de Formació Professional

AMITS, l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors treballa per aconseguir la creació d’un Col·legi Professional de Titulats Superiors de Formació Professional

Fa anys que AMITS, l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors treballa per aconseguir la creació d’un Col·legi Professional de Titulats Superiors de Formació Professional que ampari a tots els estudiants sigui quina sigui la seva especialitat.

Ara han iniciat una campanya de suports per tal d’aconseguir-ho.

—–

L’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors (AMITS), d’àmbit Estatal, fou creada l’any 1947 i està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de Catalunya amb el
número: 850.
Les finalitats de l’Associació són les de representar i defensar els drets i interessos, així com les facultats reconegudes, en el grau professional corresponent als Mestres Industrials, Tècnics Especialistes, Tècnics Superiors i titulats equivalents en els àmbits de la seva funció en la indústria, món educatiu (Ensenyament Reglat i no reglat, Educació Secundària obligatòria, Formació Professional, Formació Contínua de Treballadors, etc.), vetllar per la carrera professional del professorat de Formació Professional, promoció i inserció de la dona en els diferents sectors de la Formació Professional, inserció de discapacitats al món laboral, serveis i actuacions que requereixin uns coneixements tècnic-pràctics, donada la seva categoria tècnica.
Per accedir a l’exercici d’aquestes professions titulades cal estar en possessió del títol acadèmic corresponent i complir, si s’escau, les altres condicions habilitants legalment establertes.


Els professionals titulats exerceixen la seva activitat amb llibertat i independència, servint l’interès del destinatari i de la societat, d’acord amb la capacitat i habilitat que determina la bona pràctica professional i complint les regles deontològiques corresponents.
Els professionals titulats tenen el dret i el deure d’actuar segons les regles i tècniques pròpies del saber de la professió corresponent, prenent en consideració les experiències pròpies del sector. També tenen el deure de formació professional permanent.
L’organització col·legial ha de ser l’expressió legal de la solució d’integrar les professions d’especial rellevància i transcendència social dins un sistema administratiu
basat en la pròpia participació dels professionals i encarregat directament de la gestió dels interessos públics més estretament vinculats a l’exercici de la professió.

En el marc de la seva actuació, el col·legi professional pretén organitzar de forma permanent activitats formatives d’actualització professional dels col·legiats i expedir
certificacions acreditatives de la realització d’aquestes activitats conjuntament amb altres entitats que hi hagin participat.
El col·legi té com a finalitat essencial vetllar per a què l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici
professional i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.
També té com a finalitat la representació i defensa de la professió i dels interessos
professionals dels col·legiats
La creació d’un col·legi professional pel Govern només es podrà dur a terme si el Parlament emet un pronunciament favorable al contingut de la proposta.
La creació dels col·legis professionals s’ha de fer per decret del Govern, i que a criteri del mateix, concorrin motius d’interès públic que justifiquin el seu caràcter col·legiat per l’especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió, i existeix un nombre de professionals en exercici lliure suficientment ampli per justificar la creació del col·legi i ho demana un nombre suficientment representatiu dels professionals afectats.


Vist això, demanem un escrit del seu grup Entitat, per demanar al Govern actual la creació del Col·legi Oficial de Titulats Superiors de Formació Professional, les quals són professions titulades que es caracteritzen per l’aplicació de coneixements i tècniques propis d’una ciència o branca del saber per a l’exercici de les quals cal estar en possessió dels títols adients. Sempre amb respecte i coordinació amb la resta de Col·legis Professionals dels diferents sectors.

Sense comentaris

Feu un comentari

Aquest lloc web utilitza galetes per a que vosté tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes. Si vol més informació faci clic a l'enllaç.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies